Print this page

Usluge vođenja poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje

·    priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak

·    Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze

·    sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža poduzetniku temeljem ovog ugovora, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično


Prethodna stranica: Knjigovodstvene usluge
Slijedeća stranica: Za građane