Print this page

Posebni plansko-analitički poslovi

·    Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koji će prije njen primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis

·    Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju

·    Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu (ID, IDD…itd.)


Prethodna stranica: Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava
Slijedeća stranica: Za obrt